Xem File đính kèm: Hoc_ky_1_nam_hoc_2015-2016_co_so_1.pdf

Hoc_ky_1_nam_hoc_2015-2016_co_so_moi.pdf

Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Quyết định số 2919/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014 cho 680 cá nhân đã có cống hiến trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc. Tỉnh Hà Tĩnh có 8 thầy cô giáo được phong tặng đợt này.