folder Văn bản, Biểu mẫu

Documents

document Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (337 download) Popular
document Hướng dẫn tìm thông tin cơ bản để minh chứng tự đánh giá các tiêu chí (422 download) Popular
pdf Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (313 download) Popular
document Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (297 download) Popular
pdf QD Ban hanh Quy dinh ve hoat dong dam bao chat luong ben trong Truong Dai hoc Ha Tinh (856 download) Popular
pdf QD ban hanh Quy dinh ve to chuc thi ket thuc hoc phan tai Truong Dai hoc Ha Tinh (472 download) Popular
document QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (292 download) Popular
pdf Quyết định ban hành quy định về Đảm bảo chất lượng bên trong trường Đại học Hà Tĩnh (309 download) Popular
pdf Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức thi kết thúc học phần tại trường Đại học Hà Tĩnh (302 download) Popular
document THÔNG TƯ Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (303 download) Popular