57

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Lấy ý kiến phản hồi (YKPH) từ người học về hoạt động giảng dạy (HĐGD) của giảng viên (GV) là hoạt động được Bộ GD & ĐT chỉ đạo đang được thực hiện rộng rãi tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Việc lấy YKPH từ người học phần nào đánh giá được chất lượng HĐGD của đội ngũ GV nói riêng, chất lượng đào tạo của Nhà trường nói chung. Như vậy, việc…