53

Một số giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Có thể khái quát một số quan điểm về chất lượng, chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục như sau: 1.1. Chất lượng giáo dục Trong giáo dục, các hoạt động giáo dục đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín, đầu ra của hoạt động trước là đầu vào của hoạt động sau. Vì thế, hoạt động giáo dục trước có chất lượng là điều…