TRƯỞNG PHÒNG:

TS. Trần Anh Vũ

Năm sinh:

1975

Điện thoại:

0912.526797

E.mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Quản lý chung

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

ThS. Trương Quang Duẩn

Năm sinh: 

1965

Điện thoại: 

0912.385.998

Email: 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Đảm bảo chất lượng

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: 

Cử nhân Lê Thị Hương

Năm sinh: 

1976

Điện thoại:

0987.766106

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Khảo thí

 

 

 

CHUYÊN VIÊN:

ThS. Nguyễn Thị Hải Lý

Năm sinh: 

1981

Điện thoại:

091.2276644

Email:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Đảm bảo chất lượng

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Cử nhân Cao Thị Ngọc Duyên

Năm sinh: 

1993

Điện thoại:

 091.5933430

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lĩnh vực công việc phụ trách:

Khảo thí