Xem File chi tiết tại đây: TB kết quả lấy ý kiến HSSV sắp tốt nghiệp về chất lượng ĐT của khóa học năm học 2018 - 2019