Xem công văn tại đây: Công văn góp ý Dự án Luật Giáo dục ( sửa đổi)