Những quy định mới của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Xem file chi tiết đính kèm