Default Image
64

Thông báo kết quả lấy ý kiến HSSV sắp tôt nghiệp về chất lượng đào tạo của khóa học năm học 2018-2019

Xem File chi tiết tại đây: TB kết quả lấy ý kiến HSSV sắp tốt nghiệp về chất lượng ĐT của khóa học năm học 2018 - 2019
Default Image
132

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐ Tự đánh giá CTĐT năm 2019

Xem chi tiết tại đây: Bảng phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐTĐG
Default Image
107

QĐ Thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin

Xem file PDF tại đậy: QĐ thành lập HĐ tự đánh giá CTĐT ngành Công nghệ thông tin
Default Image
126

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục chính trị

Xem file PDF tại đậy: QĐ thành lập HĐ tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục chính trị
Default Image
72

Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán

Xem File PDF tại đây: QĐ thành lập HĐ tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán